Gå ner i vikt

Övervikt är ett mått på att en persons kroppsvikt överstiger vad som räknas som normalt. Mätt i BMI (Body Mass Index) räknas ett värde mellan 25 och 29,9 som övervikt, medan ett BMI innebär att personen i fråga lider av fetma. Övervikt och fetma är ett av våra största folkhälsoproblem, och problemet är ständigt ökande. Att en person blir överviktig kan bero antingen på en ohälsosam livsstil eller på ärftliga faktorer, eller ofta en kombination av dessa två. Vissa människor har arvsanlag som gör att de lagrar fett lättare än andra människor, om man kombinerar detta med ohälsosam kosthållning leder det till övervikt eller fetma. En grundregel är att vi måste förbränna mer energi än vad vi stoppar i oss, och därmed är en stillasittande livsstil en starkt bidragande faktor till att övervikt uppstår.

Människokroppen har den egenskapen att den kan lagra mycket stora mängder fett, vilket förr kunde behövas under perioder av svält, eftersom kroppen använder fettet som energikälla när energitillförseln är låg. Fettet fungerar även som stötdämpning och hjälper till att hålla oss varma. Idag är det inte så vanligt att vi svälter, men kroppen är fortfarande inställd på att lagra så mycket fett som möjligt.

Att övervikt är ett så snabbt ökande hälsoproblem beror till stor del på att vi inte längre har arbeten där vi använder oss av kroppen, utan allt fler arbeten är stillasittande framför en dator. Större delen av dygnet sitter vi still. Datorspel, internet och tv-tittande är bara några av de saker vi gärna prioriterar framför att röra på oss och förbränna energi.

Här på Överviktig vill vi hjälpa dig att hitta en väg att gå ner i vikt.